CartelActivitatLocalitat/sTipus Act.Data IniciEdició
Com treballar amb adolescents en el temps lliureCASTELLÓMONOGRÀFIC ADOLESCENTS30-09-202342023
Diversitat Funcional i Temps Lliure PaternaPaternaMONOGRÀFIC DIVERSITAT FUNCIONAL03-07-202322023
Educador/a de Menjador Escolar AlmassoraALMASSORAMONOGRÀFIC MENJADOR03-06-202342023
Educador/a de Menjador Escolar AlmassoraALMASSORAMONOGRÀFIC MENJADOR22-04-2023172023
Educador/a de Menjador Escolar PaternaPaternaMONOGRÀFIC MENJADOR17-07-202312023