INSCRIPCIÓN A LA BOLSA DE TRABAJO SOCIE

Para la inscripción en el proceso de selección es obligatorio tener el título de TASOC, o el de Monitor/a o el de DAT o equivalente

Datos personales

Accepte que les meves dades siguen incorporades en un fitxer titularitat de la FEDERACIÓ VALENCIANA DE CASES DE JOVENTUT als efectes de mantenir contacte amb mi. En compliment del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pots exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició enviant un escrit a l'efecte acompanyat de còpia de document oficial que t'identifique, a la següent adreça: Camí les Simetes, 14 de Manises 46940 (València).
Accepte que les meves dades siguen incorporades en un fitxer titularitat de la FEDERACIÓ VALENCIANA DE CASES DE JOVENTUT als efectes de mantenir contacte amb mi. En compliment del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pots exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició enviant un escrit a l'efecte acompanyat de còpia de document oficial que t'identifique, a la següent adreça: Camí les Simetes, 14 de Manises 46940 (València).
Avís legal